Toeterniettoe stuurt werking bij en legt focus op informatie, vorming en projecten

image description
image description

Toeterniettoe stuurt werking bij en legt focus op informatie, vorming en projecten

Toeterniettoe stuurt haar werking bij en legt de focus op informatie, vorming en projecten. De overige activiteiten worden tijdelijk on-hold gezet.

Het was geen gemakkelijke beslissing, wel een noodzakelijke. We kampen al enkele jaren met een vrijwilligerstekort, waardoor het steeds moeilijker werd om een frequent en kwalitatief aanbod te organiseren. Door het vrijwilligerstekort voldeed Toeterniettoe vorig jaar niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voor lokale jeugdwerkinitiatieven in Ronse, met als gevolg dat de uitbetaling van de werkingstoelagen tijdelijk werd geblokkeerd. We hebben dit kunnen overbruggen door onze financiële reserves aan te spreken. Omdat ook die niet onuitputtelijk zijn, hebben we besloten onze werking bij te sturen.

Focus op informatie, vorming en projecten

Toeterniettoe wil een aanspreekpunt op vlak van seksuele diversiteit en genderdiversiteit blijven in de Vlaamse Ardennen. Wie op zoek is naar informatie of vragen heeft, kan nog steeds bij ons terecht via de vertrouwde kanalen e-mail, telefoon, sociale media en onze website. Die laatste hebben we aangepast om correct over onze tijdelijk gewijzigde werking te communiceren.

Aan ons vormingsaanbod verandert er niks. Ook dit schooljaar blijven we beschikbaar om met leerlingen in dialoog te gaan over seksualiteit en gender. We zullen dit schooljaar investeren in de ontwikkeling van een opleidingstraject voor nieuwe (vormings)vrijwilligers, zodat we voorbereid zijn op de gehoopte instroom van nieuwe vrijwilligers.

Tenslotte willen we ons voornamelijk concentreren op het opstarten en ondersteunen van projecten. Als organisatie zullen we zelf projectmatiger werken. Hierdoor kunnen we tijd en geld gerichter inzetten. We moedigen iedereen die een initiatief wil opstarten om seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar en zichtbaar te maken in de Vlaamse Ardennen op om zelf een project in te dienen. Dat kan eenvoudig via onze website of door ons te mailen.

Evaluatie na zes maanden

In februari 2020 plannen we een evaluatie van onze gewijzigde werking. Uiteraard hopen we een positieve evolutie te merken. Wie actief wil meewerken aan een nieuwe opstart van onze werking en/of evaluatie van onze organisatie, is van harte welkom. Aanmelden kan via contact@toeterniettoe.be

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.