Inzage, wijziging of verbetering van persoonsgegevens

image description
Om misbruik te voorkomen vragen we je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we jouw identiteit als betrokkene kunnen controleren. Vergeet niet om specifieke identificatiegegevens (bijvoorbeeld rijksregisternummer) af te schermen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf.