Team Vorming krijgt upgrade dankzij Cera

image description
image description

Team Vorming krijgt upgrade dankzij Cera

Toeterniettoe investeerde in 2017 bijna 2000 euro in haar vormingsaanbod en -materiaal. De jongerengroep kan dit doen dankzij de steun van de coöperatie Cera.

Team Vorming is verantwoordelijk voor het volledige vormingsaanbod van Toeterniettoe. Vormingsvrijwilligers trekken naar scholen en jeugdverenigingen in de Vlaamse Ardennen om er te praten over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Daarnaast zorgt het team voor het vormingsaanbod voor vrijwilligers. Met de steun van Cera heeft Toeterniettoe in 2017 zo'n 2000 euro geïnvesteerd in haar vormingsaanbod en -materiaal.

Aankoop multimediamateriaal

Tijdens scholenvormingen worden vaak presentaties, foto's en filmpjes gebruikt. Een computerklas is allesbehalve de ideale omgeving om over relaties en seksualiteit te praten. Scholen moeten zich dus meestal organiseren om een pc en projectiemateriaal te voorzien. Voor een aantal interne vormingen moest er dan weer materiaal gehuurd worden. Daarom diende Team Vorming een steunaanvraag in bij Cera om laptops en een projector aan te kopen. In mei 2017 keurde de regionale adviesraad Vlaamse Ardennen van Cera het dossier goed voor een bedrag van 1500 euro.

Aanbod uitbreiden

Het nieuwe materiaal biedt extra mogelijkheden om nieuwe werkvormen uit te werken. We moeten namelijk geen rekening meer houden met het al dan niet beschikbaar zijn van een pc en projector; vanaf nu kunnen we daar zelf voor zorgen. Het vormingsaanbod voor scholen én vrijwilligers zal dit jaar zeker uitbreiden. Vorming intern organiseren is trouwens niet goedkoper; voor intern gevolgde vormingen kunnen we namelijk geen vormingssubsidies aanvragen. Toch is het een bewust keuze: vrijwilligers delen actief hun kennis, ervaring en vaardigheden met elkaar. Vormingsvrijwilligers worden op hun beurt ook sterker naarmate ze meer vormingen begeleiden. Bovendien past dit volledig in onze missie dat we voor en door jongeren werken.

Wil je een vorming aanvragen? Of wil jij vorming ontwikkelen en geven?
Eén adres: vorming@toeterniettoe.be

Wil je voor jouw project steun vragen bij Cera?
Bekijk de mogelijkheden op hun website.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.